Proiect Cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.  Investeste în oameni !

Axa prioritara nr.5 “Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea masurilor active de ocupare” Titlul proiectului: “NEVOIA ÎNVAŢA PE OM. ŞOMERUL DE ASTAZI, ANGAJATUL DE MÂINE” ID PROIECT: POSDRU /183/5.1/S/153091

 
 

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ALBA, în parteneriat cu CENTRUL DE EXCELENTA ÎN INSTRUIRE SMART din Cluj-Napoca, societate ce are ca drept obiectiv formarea continua a adultilor, si ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR CLUJ, cu o activitate solida în domeniul dezvoltarii resurselor umane, implementeaza proiectul“NEVOIA ÎNVATA PE OM. SOMERUL DE ASTAZI, ANGAJATUL DE MAINE”, POSDRU /183/5.1/S/153091.

Perioada de implementare: 25 februarie 201525 decembrie 2015

Parteneriatul are la baza trei entitati cu experienta, credibilitate si legitimitate la nivel regional. Activitatile propuse în cadrul acestui proiect vor fi derulate în parteneriat. Parteneriatul propus se doreste a fi un model de succes, colaborare si performanta în implementarea acestui proiect si care sa se transforme într-un parteneriat real pe termen lung în perspectiva dezvoltarii de alte initiative si proiecte comune de dezvoltare profesionala a capitalului uman. Implicarea partenerilor a început înca din faza de dezvoltare a ideii de proiect, gândita in comun, prin întâlniri si dezbateri în scopul identificarii nevoilor GT (grup tinta)‚ vizat.

Parteneriatul din cadrul proiectului este alcatuit din S (furnizor autorizat de formare profesionala, camera de comert), P1 (furnizor autorizat de formare profesionala) si P2(furnizor autorizat de servicii de informare si consiliere si de mediere a muncii).
CONTEXTUL PROIECTULUI - Între 2005-2012, în România s-au închis 23 de mine si companii miniere, iar închiderea acestora a reprezentat o dificultate de ordin social pentru mineri, familiile lor si comunitate, deoarece majoritatea localitatilor miniere din România sunt localitati în mare parte monoindustriale si a caror dependenta fata de exploatarea miniera a fost majora si în toate domeniile vietii prin asigurarea surselor de venituri pentru familii si institutiile locale, a serviciilor si a utilitatilor. Pe lânga declinul sectoarelor conexe mineritului, indirect au intrat in declin toate celelalte sectoare din zona: comert, servicii, etc., datorita diminuarii veniturilor populatiei, lipsei locurilor de munca. În aceasta situatie se afla fostele zone miniere, orasele Abrud, Câmpeni, Baia de Aries, com. Bistra, Sohodol, Vidra etc. jud. Alba, Reg. C si orasele Cavnic, Borsa, Baia Sprie, judet MM, comunele Rodna, Maieru, judet BN, comunele Iara, Savadisla, judet Cluj, Reg. NV, caracterizate printr-o rata ridicata a somajului, lipsa locurilor de munca, o forta de munca preponderent slab calificata sau cu calificari care nu se mai cer pe piata muncii (specifice mineritului), o populatie îmbatrânita datorita migratiei tinerilor spre zonele dezvoltate economic sau în strainatate, o situatie economica foarte precara si în curs de deteriorare rapida.

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.