Proiect Cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.  Investeste în oameni !

Axa prioritara nr.5 “Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea masurilor active de ocupare” Titlul proiectului: “NEVOIA ÎNVAŢA PE OM. ŞOMERUL DE ASTAZI, ANGAJATUL DE MÂINE” ID PROIECT: POSDRU /183/5.1/S/153091

 
 

Pentru atingerea obiectivelor specifice, proiectul îsi propune un numar de 6 activitati. Activitatile au fost prevazute a fi derulate în paralel datorita paletei largi de servicii furnizate în proiect pentru un numar mare de persoane (220 pers) pe o durata de implementare de doar 10 luni.

  A1 – Managementul proiectului (organizarea echipei de proiect, realizarea planului de management, monitorizarea, raportarea stadiuluiimplementarii, verificarea externa a proiectului, organizarea de arhivare a documentelor de proiect)
A2 – Stabilirea planului de achizitii (dosarele de achizitii, procedurile de achizitii, receptia produselor si serviciilor, monitorizarea derularii contractelor)
A3 – Organizarea a doua conferinte de presa în regiunea Centru si NV de implementare pentru lansarea proiectului (realizarea materialelor informative, dezvoltarea unei pagini web, promovarea proiectului în mass media, retele socializare, conferinte de presa la finalizarea proiectului)
A4 – Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala (identificarea si selectia grupului tinta, servicii de informare si consiliere profesionala)
A5 – Organizarea si furnizarea programelor de formare profesionala (pregatirea si organizarea cursurilor, identificarea de furnizori autorizati de formare în vederea externalizarii a 2 programe de formare, furnizarea cursurilor de FP)
A6 – Activitati de mediere pe piata muncii (medierea se va face individual pentru 198 persoane consiliate. Prin aceasta activitate persoanele din GT vor fi instruite cu privire la tehnicile de prezentare si abordare a unui potential angajator si vor fi îndreptati spre locuri de munca vacante din regiunile de implementare. Activitatea are ca scop încadrarea in munca a persoanelor careau finalizat programele de FP si au obtinut certificatul de calificare sau absolvire).

 

 

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.