Proiect Cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.  Investeste în oameni !

Axa prioritara nr.5 “Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea masurilor active de ocupare” Titlul proiectului: “NEVOIA ÎNVAŢA PE OM. ŞOMERUL DE ASTAZI, ANGAJATUL DE MÂINE” ID PROIECT: POSDRU /183/5.1/S/153091

 
 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl constituie îmbunatatirea capacitatii de ocupare si facilitarea accesului pe piata fortei de munca a persoanelor din zone foste industrializate, aplicând un sistem integrat de masuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ si flexibil.

Prin acest obiectiv general se urmareste dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii resurselor umane din regiunea Centru, jud. Alba si din regiunea NV, jud. Cluj, jud. Bistrita Nasaud si jud. Maramures, prin furnizarea de programe integrate de informare, consiliere, formare profesionala si mediere în scopul dezvoltarii abilitatilor profesionale si adaptarii la cerintele pietei muncii, în vederea facilitarii accesului la ocupare pentru un numar de 220 persoane (50% femei) din grupul tinta, din care 120 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, 46 de someri de lunga durata, 16 someri tineri de lunga durata si 38 persoane inactive, participanti directi din zonele urbane si rurale – foste zone miniere.

JUSTIFICAREA NEVOII IMPLEMENTARII PROIECTULUI – Grupul tinta este format din 220 de persoane dintre care:120 persoane aflate în cautarea unui loc de munca, 46 someri de lunga durata, 16 someri tineri de lunga durata si 38 persoane inactive. Proiectul se adreseaza GT fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu discriminatoriu. Pentru a asigura buna implementare a proiectului, Solicitantul si Partenerii vor mobiliza resurse umane, financiare, materiale si informationale. Echipa de proiect cuprinde persoane cu experienta în domeniul implementarii de proiecte si în furnizarea de servicii specializate adaptate GT al proiectului, care vor utiliza expertiza lor profesionala în vederea implementarii în cele mai bune conditii a proiectului. Resursele financiare vor fi gestionate cu respectarea principiilor eficientei utilizarii fondurilor, asigurându-se un raport optim cost/beneficiu. Monitorizarea proiectului, precum si informarea si publicitatea se vor face pe tot parcursul implementarii proiectului, urmarindu-se gestionarea resurselor existente si a celor care vor fi achizitionate prin proiect cu maxima responsabilitate si eficienta. Masurile si activitatile concepute sunt în conformitate cu obiectivele orizontale iar proiectul promoveaza: dezvoltarea durabila, inovatie si TIC si abordare interregionala. În implementarea proiectului ne propunem promovarea principiilor dezvoltarii durabile, astfel încât persoanelor participante li se vor explica conceptul dezvoltarii durabile care este definit ca o dezvoltare echilibrata si echitabila, nivele înalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune, cresterea profesionalismului în munca, înalt nivel de protectia mediului, o utilizare responsabila a resurselor naturale si o buna informare asupra sanatatii si securitatii la locul de munca.
 

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.