Proiect Cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.  Investeste în oameni !

Axa prioritara nr.5 “Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea masurilor active de ocupare” Titlul proiectului: “NEVOIA ÎNVAŢA PE OM. ŞOMERUL DE ASTAZI, ANGAJATUL DE MÂINE” ID PROIECT: POSDRU /183/5.1/S/153091

 
 

REZULTATELE ANTICIPATE - Implementarea proiectului determina dezvoltarea de competente profesionale si cresterea capacitatii de a ocupa un loc de munca pentru persoanele din grupurile cu o situatie dificila, precum someri de lunga durata si someri de lunga durata – tineri, rezultatele concrete fiind în corelare cu obiectivele specifice si activitatile propuse.

Rezultatele proiectului vor contribui la cresterea calitatii vietii în complexitatea sa, atât sub aspect economic, cât si social si la dezvoltarea performantei resursei umane la nivelul interactiunii educatie-mediul economic. Proiectul este în conformitate cu obiectivul nr.1 al Strategiei Europa 2020, respectiv „rata de ocupare a fortei de munca de 75% pentru femeile si barbatii cu vârste cuprinse între 20 si 64 de ani, inclusiv datorita unei participari sporite a tinerilor, lucratorilor în vârsta si mai putin calificati...”; PHARE 2006, Dezvoltarea resurselor umane – masuri active de ocupare, Planul national de dezvoltare rurala, Strategia pe termen scurt si mediu pentru învatamântul profesional si tehnic, Strategia nationala pentru ocupare, planul national de actiune pentru ocuparea fortei de munca, Planul national de dezvoltare, Legea 76 / 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, Planului national anti saracie si promovare a incluziunii sociale. Proiectul va aduce beneficii majore pentru forta de munca retrasa temporar din activitate, oferind oportunitatea ocuparii unor noi locuri de munca din domenii de activitate diversificate. Acest proiect are ca scop promovarea unei abordari strategice, integrate în directia dezvoltarii personale si profesionale a persoanelor din grupuri cu o situatie dificila pe piata muncii, în perspectiva ocuparii de locuri de munca, respectiv a integrarii/reintegrarii pe piata muncii, tinând cont de particularitatile persoanelor implicate, dar si a celor legate de piata muncii si de situatia economica (de criza) existenta la nivel regional si local.

 

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.